The Great Barrier Reef

The Great Barrier Reef - GREAT BARRIER REEF,Queensland, Australia,  2015 
SWEETLIPS:Yellowbanded sweetlips, Plectorhinchus lineatus, er en av de vakreste fiskene på revet. På dansk kalles den gulbåndet gryntefisk, som også er et akseptabel norsk navn.
Foto: Ole C. H. Thomassen / TTPS 
ole@tps-thomassen.no
+47 90 02 02 16
olecht@gmail.com
GREAT BARRIER REEF,Queensland, Australia, 2015 SWEETLIPS:Yellowbanded sweetlips, Plectorhinchus lineatus, er en av de vakreste fiskene på revet. På dansk kalles den gulbåndet gryntefisk, som også er et akseptabel norsk navn. Foto: Ole C. H. Thomassen / TTPS ole@tps-thomassen.no +47 90 02 02 16 olecht@gmail.comImage ID: YellowBandedSweetlips_NY.jpg