Back

The Island of beaches

Red. anm.:  Frode Schiøtz som er nevnt i andre avsnitt driver i dag Lilleput Reiser. Gullivers reiser eksisterer ikke lenger.

Saturday, 25 October 2014